Het beleid (m.n. pachtwet) belemmert agrarische ‘start-ups’

Tijdens de recente ‘Voedsel Anders’ conferentie bleek weer dat het bruist van de innovatieve plannen op het gebied van de gangbare en biologische landbouw (mooie film over ‘bodemboeren’!), en van stadslandbouw, permacultuur etc. Deze plannen zullen bijdragen aan het behoud/herstel van de Nederlandse bodem, die nu zoveel te lijden heeft. Zie o.a. hierover binnenkort een … Lees verder

logo abc

Over bewerkte en onbewerkte mest (al dan niet geïnjecteerd) en Dijksma

Op 8 mei schreef De Boerderij: ‘De praktijkproef bovengronds mest uitrijden is ten einde. Deelnemers aan de praktijkproef moeten weer verplicht mest injecteren. Deze bedrijven leggen zich daar niet zomaar bij neer en willen een ontheffing.‘ Zie het filmpje van Huib Schoonhoven over de betreffende boeren: De boerderij: ‘op de bres voor bovengronds mest uitrijden’. Die boeren … Lees verder