Vrijhandel: vloek of een zegen?

Onder deze titel publiceerde Trouw een artikel door Lidwien Dobber waarin vooral Keimpe van der Heide van de NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) o.a. een kijkje achter de schermen van de aardappelprijzen kon geven.   Voor de volledige versie zie de link hierboven. Enkele fragmenten: In de TTIP-discussie botsen de voor- en tegenstanders van vrijhandel. Cijfers zijn … Lees verder

Kunstmestloze landbouw nabij?

Het is maar hoe je het bekijkt. In het landbouwblad ‘Nieuwe Oogst’ werden in het artikel ‘Kunstmestloze landbouw dichtbij’ toekomstkansen voor verwerkte mestproducten belicht , d.w.z. voor het toenemende mestoverschot van de melkveehouders. Dat overschot wordt  verwerkt tot ‘dierlijke mineralen’ die door de akkerbouwers op hun land gebruikt kunnen worden in plaats van kunstmest.  De vraag … Lees verder

logo abc

Een succesje in EU Parlement: de eiwitteelt

In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stemde het Europees Parlement half maart over een bijzonder amendement: de Commissie wordt dringend opgeroepen om een strategisch plan voor te leggen dat in meer plantaardige eiwitten voorziet. Het plan moet “Europa in staat stellen de zeer zware afhankelijkheid van overzeese eiwitbronnen ( = soja) af … Lees verder