Persbericht: Huidige crisis bevestigt het falen van de vrije markt in de landbouw

   Persbericht van Platform ABC:   De huidige crisis in de landbouw bevestigt wederom het niet functioneren de vrije markt in de landbouw. Platform Aarde Boer Consument (ABC) pleit dan ook voor regulering en productiebeheersing, zodat het aanbod afgestemd kan worden op de vraag en boeren kostendekkende prijzen voor hun producten kunnen krijgen. Op dit moment zijn … Lees verder

Melk goedkoper dan (flesjes)water?

In Engeland wel. En ook hier is de prijs schrikbarend gedaald, mede door de afnemende vraag in Rusland en China. Wat te doen? Demonstreren maar weer? Jazeker, 7-9 september in Brussel. Maar er is meer: de European Milk Board heeft een goed plan waarmee vóór een crisis doorzet maatregelen worden getroffen om zo’n crisis in te … Lees verder

logo abc

Russische boycot leidt tot lage melkprijs – wat te doen?

Eens te meer werd aangetoond dat een relatief kleine afname van de vraag zeer grote gevolgen heeft voor de prijsvorming. Deze effecten waren het eerst waarneembaar bij verse producten zoals groente en fruit. De gevolgen voor de Nederlandse zuivel waren niet direct zichtbaar in de uitbetaalde melkprijs, maar wel in de zuivelnoteringen en de spotmarkt. … Lees verder

logo abc

Hoge verwachtingen van (Europa-brede) Milk Marketing Observatory

Voorzitter Sieta van Keimpema van de Dutch Dairymen Board (DDB) was als vicevoorzitter van de European Milk Board (EMB) aanwezig bij de kick-off meeting van de nieuwe Europa-brede Milk Marketing Organisation en is zeer positief gestemd.  Dit kán ervoor gaan zorgen dat de boeren een kostendekkende prijs gaan krijgen. “De commissie wil een nieuwe databank inrichten. Belangrijk is … Lees verder

Nieuwsbrief december 2013

Voedsel Anders: conferentie 21/22 februari 2014, Wageningen  Naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen Towards fair and sustaimable food and agriculture models (English Version) vrijdag 21 en zaterdag 22 februari 2014, Wageningen.        Steeds meer boeren, burgers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties werken aan een eigentijdse, duurzame en eerlijke manier van voedsel produceren. Zij geven inhoud aan nieuwe relaties … Lees verder

logo abc

Eindelijk een akkoord over het GLB (EU landbouwbeleid), maar..

Op 26 juni zijn de vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Commissie en de Ministerraad  akkoord gegaan met de hervorming van het GLB. Er is sprake van enige vergroening, en de subsidies worden over heel Europa gezien wat gelijker verdeeld. Voor Nederlandse boeren pakt dat ongunstig uit. Er moet nog veel op nationaal niveau uitgewerkt worden. Bedenkingen: … Lees verder

Melk – wat wil Verburg?

Onrust alom over de lage melkprijs – maar niet bij onze minister! 5 oktober is er een informeel overleg van de EU ministers, en 19 oktober een officiële raad van de landbouwministers. Onze minister belooft de neoliberale poot stijf te houden.  Tussendoor (7 okt) is er een algemeen overleg in de Tweede Kamer. CU en … Lees verder