Brochure van de EU: ‘De bodem, het verborgen deel van de klimaatcyclus’ – forum in oktober

Het verband tussen bodem  en klimaatverandering is complex. Met deze brochure wilde de EU daar wat duidelijkheid in scheppen:’ Soil, the hidden part of the climate cycle’, uitgebracht door het ‘directorate General for the environment’, het Europese milieu-ministerie zeg maar.  De bodem is de tweede grootste vooraad koolstof, na de oceanen, maar het vermogen om … Lees verder

Gaat de EU haar mening over glyfosaat (Roundup) herzien?

Onlangs heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ genoemd. Dit wordt gestaafd door wat plattelandsgemeenschappen en onderzoekers al jaren zeggen. Glyfosaat kwam in 1974 op de markt en werd al snel  het meest populaire onkruidbestrijdingsmiddel.  Dit najaar gaat de EU definitief beslissen over toelating van glyfosaat. Het goedkeuringsproces is tot nu toe gebaseerd op gegevens … Lees verder

Neelie: geef de zeggenschap over onze landbouwzaden niet aan de grote zaadbedrijven!

 (Uit brief aan Kroes): …..6 mei gaan Neelie Kroes en de andere Commissarissen stemmen over de zadenwetgeving die voorgesteld wordt door de Commissaris voor Gezondheids- en Consumentenzaken (DG SANCO). Deze Commissie werkt al jaren aan een voorstel voor nieuwe regulering van de zaadvermeerdering. Het voorstel van DG SANCO was ons inziens zeer teleurstellend en zeer schadelijk voor de … Lees verder