logo abc

De franse landbouwminister wil de melkaanvoer reguleren.

Minister Le Foll stelt voor om een aanvoersysteem in te voeren dat het quotasysteem na 2015 vervangt. Hij stelt tevens de invoering van een Europees monitoringinstituut voor. Zijn voorstel is dat er een drempelwaarde voor de melkprijs wordt vastgesteld en wanneer de prijs onder deze waarde komt stuurt de Commissie een waarschuwing naar alle melkveehouderijen … Lees verder