Kan CETA (het verdrag met Canada) nog gestopt worden?

Nu de EU-ministers op de top in Bratislava laatst besloten hebben dat CETA, het vrijhandelsverdrag met Canada, volgende maand ondertekend wordt, dringt natuurlijk de vraag zich op: valt het nog te stoppen? En zo ja, hoe dan? We vroegen het aan mensen die de afgelopen tijd actief zijn geweest in de anti-CETA (en TTIP) campagne, … Lees verder

strijdster voor de melk(prijs) tot in het EP

Tijdens de hoorzitting op 27 januari 2015 over “Het melkpakket en de vooruitzichten voor de zuivelsector” in het Europees Parlement kwam de lijnrechte tegenstelling aan het licht tussen de nieuwe Europese Landbouw-Commissaris, de heer Phil Hogan, en de Rapporteur van de  Parlementscommissie voor de zuivel, de heer James Nicholson. De landbouwcommissaris volhardt in zijn mening, dat … Lees verder

Een geheim kamertje in het EU parlement

Molly Scott Cato, financiën-expert voor de Groenen in het EU parlement en professor of Green Economics at Roehampton University vertelt hoe zij na lang aandringen van de Groenen in een speciale kamer de documenten van TTIP kan doornemen. Maar wel eerst alle zelfs minuscule persoonlijke voorwerpen in een kastje opsluiten. ‘want cameraatjes zijn heel klein … Lees verder

logo abc

Een succesje in EU Parlement: de eiwitteelt

In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stemde het Europees Parlement half maart over een bijzonder amendement: de Commissie wordt dringend opgeroepen om een strategisch plan voor te leggen dat in meer plantaardige eiwitten voorziet. Het plan moet “Europa in staat stellen de zeer zware afhankelijkheid van overzeese eiwitbronnen ( = soja) af … Lees verder

logo abc

EU parlement verdeeld over het niet écht herziene GLB

‘Er was ons een grondige verbouwing beloofd maar aan het eind van het liedje kregen we alleen maar nieuwe keukenkastjes’, aldus Joop de Koeijer, voorzitter van Platform Aarde Boer Consument. De grondige herziening – meer regulering, minder vrije markt met zijn lage prijzen en lage kwaliteit – daar zullen we dus weer voor gaan pleiten … Lees verder

Herman Verbeek overleden; inspirator voor een andere landbouw

Op vrijdag 1 februari 2013 stierf Herman Verbeek (1936-2013), de Nederlandse priester en voormalig Europarlementariër voor GroenLinks. ‘Hij was een baanbrekend pleitbezorger voor een duurzame landbouw, die rekening houdt met de belangen van boeren, dieren en milieu. Hij was kritisch over de kerk als instituut en tegelijk een baken voor mensen die de kerk een … Lees verder

Nieuwsbrief augustus 2012

Let vooral op het eerste bericht en stuur het door s.v.p., ook via Facebook, Twitter etc. : laat zien/horen wat je vindt, via foto, actie of bijeenkomst, of zelfs in Brussel……. Berichten van (een van de) ABC-groepen beginnen met .  De overige berichten  zijn geselecteerd op hun nieuwswaarde of geplaatst op verzoek van anderen. Laat … Lees verder