Laatste stadium onderhandelingen: benader óók een parlementslid!

Doe nu mee aan de campagn  ‘GO M.A.D. : Go Meet A Deputy! Afgelopen week heeft de landbouwcommissie van het Europees parlement gestemd over de voorstellen van de Commissie die het landbouw-beleid in de komende 7 jaar zullen bepalen. 14/15 maart moeten ALLE EP-leden stemmen, ook degenen die ‘landbouw’ tot nu toe afgeschoven hebben op de leden van hun … Lees verder