IATP brengt kritisch rapport over carbon farming (koolstoflandbouw) naar buiten

Het Institute for Trade and Agricultural Policy publiceerde een kritisch rapport over carbon farming, met de titel “Koolstoflandbouw: hoe grote bedrijven de koolstofopslag-agenda van de EU sturen”. Uit hun inleiding hierbij: ‘“Koolstoflandbouw” – voornamelijk koolstofvastlegging in land sinks, zoals bossen of bodems – is een nieuw modewoord geworden in recente klimaatdebatten, en de Europese Commissie … Lees verder

De marktmeester als sta-in-de-weg

‘Het mag niet van de ACM (Autoriteit Consument en Markt).’ Dwars tegen de publieke opinie in dwarsboomt de Autoriteit Consument en Markt afspraken voor meer dierenwelzijn, minder vervuiling, eerlijke lonen of minder bureaucratie. Wie is die oppermachtige, maar onbekende toezichthouder? Dit staat onder de kop ‘Doodsbang voor de marktmeester’, nog zo’n goed artikel in  ‘de Groene’ … Lees verder