Verkiezingspamflet van de NAV met 10 punten

De tekst van ons verkiezingspamflet heeft als basis de vorig jaar uitgebrachte toekomstvisie‘ ‘De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is Beter 2.0’ , waarin alle kansen voor verduurzaming, het handelsbeleid en verdienmodellen besproken. Maar het verkiezingspamflet geeft veel korter en bondiger ons toekomstbeeld weer. We hebben inmiddels van diverse partijen de toezegging dat zij zullen reageren. … Lees verder