Terugblik uit jaarverslag, o.a. Voedsel Anders karavaan

Onlangs hebben wij ons jaarverslag verstuurd, zie hieronder enkele passages daaruit. Dit jaar organiseerden we o.a. de ‘Voedselkaravaan’ van Voedsel Anders; inmiddels zijn de laatste ‘events’ daaarvan alweer achter de rug. Twee van ons deden actief daaraan mee. In Nijmegen deden ongeveer 80 mensen mee. Mensen konden kennismaken met ( soms net nieuwe) voedsel- initiatieven (zelfoogsttuinen, de … Lees verder

Fosfaatrechten? Grondgebonden? Regulering? De melkveehouderij in chaos

Na de afschaffing van het melkquotum (‘bevrijdingsdag’ noemden sommigen het) is de melkproductie in Europa gegroeid, het sterkst in Nederland en Ierland.  De boeren aangesloten bij Platform ABC hebben nooit gejuicht over de afschaffing van het quotum, integendeel. En terecht. Het gevolg is dat de melkproductie zo sterk is gestegen dat er nu teveel fosfaat … Lees verder

Melkquotum eruit, fosfaatrechten erin

Na het wegvallen van de melkquota ontstond in Nederland een ingewikkeld proces om de melkproductie in Nederland binnen wettelijke kaders te borgen.  Dat proces is nu bijna afgerond. Conclusie: de boer wordt er financieel kwetsbaarder van en het aantal bedrijven zal verder teruglopen. Vier trends de komende jaren zijn: 1. Lastenverzwaring De zaak is er aanmerkelijk … Lees verder