Productschappen afgeschaft – positie van boeren verzwakt?

Ten tijde van het eerste kabinet Rutte heeft de Tweede Kamer in een motie van Charley Aptroot (VVD)  aangenomen, waarin het afschaffen van de Productschappen werd bepleit, vanwege “ongewenste overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven”. DE VVD ten voeten uit dus.  Dat kabinet heeft die motie niet uitgevoerd, maar was wel bezig met een flinke reorganisatie van de … Lees verder