Landbouw in China: twee uitersten

Enerzijds krijgt het Chinese vee bijna de helft van de antibiotica die wereldwijd aan vee worden toegediend. Het intensieve gebruik van antibiotica op Chinese varkensboerderijen vormt wereldwijd een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid. Dat stellen Amerikaanse en Chinese wetenschappers na een onderzoek van mest van chinese varkens. Ze onderzochten drie stadia van de mestproductie van drie … Lees verder