Boodschap aan Glasgow: kijk uit voor ‘Nature Based Solutions’

Dat is een steeds populairder manier voor bedrijven om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ze gaan gewoon door met het exploiteren van de fossiele resten van miljoenen jaren aan ondergrondse natuur, en om dat te ‘greenwashen’ investeren ze in de bovengrondse natuur: de aanplant van bomen, weer vernatten van veengronden, etc.  Dit gebeurt vaak onoordeelkundig, en … Lees verder