Twee prijzen: een voor de vice-president van Monsanto, en een voor Italiaans raaigras.

Op 19 juni werd de World Food Prize uitgereikt aan drie wetenschappers voor  ‘hun onafhankelijke, individuele prestaties die een doorbraak betekenen in de ontwikkeling en toepassing van moderne landbouw biotechnologie.’  Zie de website www.worldfoodprize.org. Een van hen is de vice-president van Monsanto. Ook de twee anderen hebben een cruciale rol gespeeld  in de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde … Lees verder