St. Perspectief kan boerengezinnen (met uw hulp?) een bijdrage geven voor vakantie

Volgens het LEI zijn de agrArische inkomens nu gedaald tot een absoluut dieptepunt.  Al meer dan vijf jaar slaagt het fonds van Stichting perspectief erin om met een vaste kern van donateurs en andere subsidiegevers jaarlijks een aantal boeren- en tuindersgezinnen  financieel een bijdrage te geven voor vakantie of een dagje uit. Lees hierhet persbericht, en … Lees verder

Alternatieven voor de huidige economie

16 januari gezamenlijke Nederlands-Vlaamse conferentie over alternatieven voor de huidige economie. Dit was een vervolg op de conferentie vorig jaar in Tilburg. Zie verder www.globalternatives.nl