Over verspilling gesproken….

Kort na Wereldvoedseldag stond deze brief in het Agrarisch Daglad, namens Platform ABC, ontwikkelingsorganisatie ICCO, en Greenpeace. Wat kunnen wij als consumenten doen aan de verspilling in de voedselketen, die alsmaar grootschaliger wordt? Ligt het probleem misschien niet bij de consument maar elders? En is het onderwerp wel relevant voor mensen in ontwikkelingslanden? Mooie foto van … Lees verder

Geld van landbouw naar milieu?

Men gaat 5% overhevelen van inkomenssteun voor boeren naar plattelandsontwikkeling en milieu. Geld voor het milieu is prima, maar niet uit de portemonnee van de boer. Betaal eerst de boer
een faire prijs in plaats van subsidie. Gedeeltelijk gaat het subsidiegeld naar ‘de bevordering van milieuvriendelijke landbouw en dierenwelzijn’. Dat zijnvooral subsidies voor ‘innovatie’ voor boeren die grootschaliger gaan werken. De Nederlandse landbouw-voormannen onder leiding van voorvrouw Verburg zijn bezig met een vlucht naar voren in de hoop dat de rest van Europa bij onze ‘innovatie’ achterblijft. Maar het is de energieverslindende en CO2 uitstotende route, niet de duurzame route die we in deze barre tijden zouden moeten kiezen.