Jaarcongres NAV: nieuwe ontwikkelingen lonend voor de boer?

Natuurinclusieve landbouw…kringlooplandbouw… eco-schema (term van de Commissie)…Hoe pakken die maatschappelijke wensen (vaak ook wensen van de boeren zelf) uit voor de boer? We moeten voorkomen dat nog meer inspanningen worden opgelegd zonder dat boeren daarvoor worden beloond. De NAV belegde een jaarvergadering over ‘nieuwe verdienmodellen’.  NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW:  Nico Polman van Wageningen Economic Research liet voorbeelden … Lees verder