Twee visies op de ‘grondgebonden’ melkveehouderij

De recent door LTO overgenomen definitie van ‘grondgebondenheid’  gaat voorbij aan de samenhang tussen bodem, gewas, dier en mest die juist centraal zou moeten staan in een duurzame melkveehouderij. Als alternatief stellen melkveehouders vanuit Netwerk GRONDig een gedifferentieerd beleid voor: verschillende regels voor melkveehouders die daadwerkelijk grondgebonden zijn en voor de zeer intensieve bedrijven die dat niet … Lees verder

Nieuwe landbouwbeleid biedt te weinig ruimte voor krachtenbundeling boeren

De NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) heeft als missie, dat boeren kostendekkende prijzen voor hun producten krijgen, dus een redelijk inkomen uit de markt kunnen verkrijgen in plaats van uit subsidies. Het nieuwe landbouwbeleid (GLB) van ‘doorgaan met liberaliseren en globaliseren’dat sinds 2013 voor zeven jaar geldt  maakt dit streven vrijwel onmogelijk. Daarom blijft de NAV lobbyen voor een … Lees verder