logo abc

Europese melkveehouders: strijd om het bestaan

Berichten uit Duitsland: (de grote bedrijven hebben dubbel zo hoge kosten en leiden een kwijnend  bestaan na de melkcrisis), Noord Ierland (wetsvoorstel: geef de boeren een kostendekkende prijs uit sociale overwegingen), België, Polen…..Elk jaar komen leden van de European Milk Board twee keer bij elkaar om ervaringen en plannen uit te wisselen. De laatste vergadering … Lees verder

logo abc

De franse landbouwminister wil de melkaanvoer reguleren.

Minister Le Foll stelt voor om een aanvoersysteem in te voeren dat het quotasysteem na 2015 vervangt. Hij stelt tevens de invoering van een Europees monitoringinstituut voor. Zijn voorstel is dat er een drempelwaarde voor de melkprijs wordt vastgesteld en wanneer de prijs onder deze waarde komt stuurt de Commissie een waarschuwing naar alle melkveehouderijen … Lees verder

logo abc

NAV: verhoog organisch gehalte in de bodem. DDB: teveel melk op de markt

De NAV (akkerbouwers) en de DDB en NMV (melkveehouders) varen een andere koerswat betreft ‘vergroening’ en de inkomenspositie van de boer, dan de ‘mainstream’ organisatiesorganisaties zoals LTO. Wat betreft de voorstellen voor ‘vergroening’ van de EU Commissie:  De Commssie stelde maatregelen voor zoals: a.  7% van het land braakleggen voor ‘natuur’(dat is 7% minder inkomen … Lees verder