Over verspilling gesproken….

Kort na Wereldvoedseldag stond deze brief in het Agrarisch Daglad, namens Platform ABC, ontwikkelingsorganisatie ICCO, en Greenpeace. Wat kunnen wij als consumenten doen aan de verspilling in de voedselketen, die alsmaar grootschaliger wordt? Ligt het probleem misschien niet bij de consument maar elders? En is het onderwerp wel relevant voor mensen in ontwikkelingslanden? Mooie foto van … Lees verder