Ook Platform Aarde Boer Consument gaf de minister input voor een nieuw handels- en ontwikkelingsbeleid.

Minister Liesje Schreinemacher is bezig met een nieuwe beleidsnotitie op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Naast de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord en actuele ontwikkelingen laat zij zich graag inspireren door het maatschappelijk middenveld, denktanks, onderzoekers en ondernemers.  Platform ABC gaf input voor deze consultatie:  vraag 1. Hoe kan het Nederlandse bedrijfsleven meer … Lees verder