Het beleid (m.n. pachtwet) belemmert agrarische ‘start-ups’

Tijdens de recente ‘Voedsel Anders’ conferentie bleek weer dat het bruist van de innovatieve plannen op het gebied van de gangbare en biologische landbouw (mooie film over ‘bodemboeren’!), en van stadslandbouw, permacultuur etc. Deze plannen zullen bijdragen aan het behoud/herstel van de Nederlandse bodem, die nu zoveel te lijden heeft. Zie o.a. hierover binnenkort een … Lees verder