De Nederlandse Akkerbouw Vakbond presenteerde 10 juni haar toekomstvisie

De NAV heeft constructief meegedacht over de problemen die op ons af komen. De missie van de NAV is ‘economisch en maatschappelijk duurzame akkerbouw’. Hoe kan de akkerbouw het beste bijdragen aan de duurzaamheid die de maatschappij verlangt: de klimaatbeheersing en de biodiversiteit? Maar op de eerste plaats komt de economische duurzaamheid: kan men in … Lees verder

Versnelling van de toelating van ‘groene’ gewasbescherming gevraagd.

In juni was er weer veel te doen over gewasbescherming: twee symposia, een Kamerdebat en een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vooral dat laatste is negatief in de pers verschenen. Dat helpt niet om de kloof tussen boeren en burgers op dit vlak te verkleinen. In dit artikel vatten we (= NAV, … Lees verder

verkiezingsdebat 6 mei: Een eerlijke boterham voor de boer – maar hoe dan?

Het debat in Nijkerk waar zo’n 75 mensen bij aanwezig waren werd georganiseerd door Platform ABC , NAV, NMV en DoPP (duurzaam Overleg Politieke Partijen). Voorafgaand aan de 4 stellingen werd een inleiding gehouden door o.a. ABC-voorzitter en NMV-bestuurder Hans Geurts (zie foto) , NAV-bestuurder Keimpe van der Heide, Marleen van der Meulen over het … Lees verder

Jaarcongres NAV: nieuwe ontwikkelingen lonend voor de boer?

Natuurinclusieve landbouw…kringlooplandbouw… eco-schema (term van de Commissie)…Hoe pakken die maatschappelijke wensen (vaak ook wensen van de boeren zelf) uit voor de boer? We moeten voorkomen dat nog meer inspanningen worden opgelegd zonder dat boeren daarvoor worden beloond. De NAV belegde een jaarvergadering over ‘nieuwe verdienmodellen’.  NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW:  Nico Polman van Wageningen Economic Research liet voorbeelden … Lees verder

Mede dankzij een tweet van de NAV worden oneerlijke handelspraktijken in de EU verboden.

De NAV heeft sinds 2012 gelobbyd tegen oneerlijke handelspraktijken (OHP). In 2014 heeft het toenmalige Ministerie van EZ een proef gedaan met een vrijwillige Gedragscode, en een meldpunt waar boeren klachten konden melden. Er kwamen GEEN klachten binnen. Hersenspinsels dus?  In 2014 heeft de NAV zelf een uitgebreide ledenpeiling gehouden over dit onderwerp. Daaruit kwamen … Lees verder

Oneerlijke handelspraktijken van de supers worden eindelijk aangepakt

Te laat betalen, op het nippertje bestellingen afzeggen, laat of pas achteraf veranderingen aanbrengen in contracten, de leverancier verplichten te betalen voor afval: dat zijn vier van de belangrijkste misstanden die worden aangepakt  in het voorstel over Oneerlijke Handels Praktijken (OHP’s) dat begin oktober is aangenomen in de landbouwcommissie van het Europees Parlement.  Ook leveranciers … Lees verder

Meningen verdeeld over verbod Crispr-Cas verdelings-techniek

De NAV meldde in een persbericht dat zij teleurgesteld is dat de EU Commissie deze techniek behandelt als GMO’s, dus verboden. Nina Holland van Corporate Europe Observatory is echter verheugd over het verbod. De NAV schrijft o.a.: Crispr Cas is een techniek waarmee een deel van het DNA wordt verwijderd. Er wordt dus geen DNA ingebouwd. De … Lees verder

De landbouw op weg naar klimaatneutraal (‘klimaattafels’)

Het kabinet heeft bepaald dat vóór de zomer 5 ‘klimaattafels’ worden georganiseerd waar 5 sectoren plannen maken om de CO2 uitstoot fors te verlagen: 1.  landbouw en landgebruik (voorzitter Pieter van Geel); 2. gebouwde omgeving (voorzitter D.Samson); 3. mobiliteit 4. industrie en 5. elektriciteit. Daarnaast is er nog een hoofdtafel, met als voorzitter ed Nijpels. … Lees verder

NAV: net als 25 jaar geleden…..

Op dit moment zien de markten voor de akkerbouwproducten er niet bepaald florissant uit, met de te lage graanprijzen, een erg matige  uienprijs en een consumptieaardappelmarkt waar de koper in een leunstoel zit. Een zelfde soort situatie leidde 25 jaar geleden tot de oprichting van de NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond), ook al omdat de traditionele toenmalige belangenbehartigers onvoldoende oog voor de akkerbouw toonden. … Lees verder

Nieuwe landbouwbeleid biedt te weinig ruimte voor krachtenbundeling boeren

De NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) heeft als missie, dat boeren kostendekkende prijzen voor hun producten krijgen, dus een redelijk inkomen uit de markt kunnen verkrijgen in plaats van uit subsidies. Het nieuwe landbouwbeleid (GLB) van ‘doorgaan met liberaliseren en globaliseren’dat sinds 2013 voor zeven jaar geldt  maakt dit streven vrijwel onmogelijk. Daarom blijft de NAV lobbyen voor een … Lees verder