Persbericht: Agrarisch verzet tegen TTIP groeit

perHet verzet tegen het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa, TTIP, in de agrarische sector groeit.   Veel agrarische organisaties (NMV, DDB, NAV, NVV en NVP en de LTO vakgroepen pluimvee en varkenshouderij) hebben grote problemen met de invoering van TTIP. Tijdens een debat, op 15 april in Wageningen lieten diverse vertegenwoordigers van agrarische organisaties weten … Lees verder

logo abc

Akkerbouwers willen een ‘Autoriteit PRODUCENT en Markt’ (APM)

De NAV pleit al langer voor een nieuw op te richten Autoriteit Producent en Markt, naast de louter op consumenten gericht Autoriteit CONSUMENT en Markt.  Zo’n APM zou zelfstandig onderzoek moeten uitvoeren naar oneerlijke  handelspraktijken en serieuze sancties moeten opleggen. Uit een ledenpeiling door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond is namelijk gebleken dat NAV leden veel last hebben van oneerlijke handelspraktijken … Lees verder

logo abc

NAV juicht ‘de Peulenparade’ toe en wil meer eiwitgewassen telen

Bonen, kikkererwten, linzen, kapucijners, maar ook lupinen en soja of andere peulvruchten zijn een prima bron van plantaardige eiwitten.  Met  bonen in het recept, vooral gecombineerd met een graan, kun je vlees overslaan. Ook is de bonenteelt goed voor de bodemvruchtbaarheid en het binden van stikstof. Maar in eerste instantie is de boon in al … Lees verder

logo abc

Eindelijk een akkoord over het GLB (EU landbouwbeleid), maar..

Op 26 juni zijn de vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Commissie en de Ministerraad  akkoord gegaan met de hervorming van het GLB. Er is sprake van enige vergroening, en de subsidies worden over heel Europa gezien wat gelijker verdeeld. Voor Nederlandse boeren pakt dat ongunstig uit. Er moet nog veel op nationaal niveau uitgewerkt worden. Bedenkingen: … Lees verder

logo abc

NAV: meeste boeren tegen opheffing Productschap Akkerbouw

In het regeerakkoord van VVD en PvdA werd tot verontwaardiging van de NAV en veel andere boeren het opheffen van publiekrechtelijke organen aangekondigd, en daarmee ook de opheffing van het Productschap Akkerbouw. De productschappen zijn producentenorganisaties die gezamenlijk d.m.v. wettelijke regelingen de boeren bij de les houden w.b. plantenziektes, en die collectief gefinancierd onderzoek doen, en markt- … Lees verder

logo abc

NAV: verhoog organisch gehalte in de bodem. DDB: teveel melk op de markt

De NAV (akkerbouwers) en de DDB en NMV (melkveehouders) varen een andere koerswat betreft ‘vergroening’ en de inkomenspositie van de boer, dan de ‘mainstream’ organisatiesorganisaties zoals LTO. Wat betreft de voorstellen voor ‘vergroening’ van de EU Commissie:  De Commssie stelde maatregelen voor zoals: a.  7% van het land braakleggen voor ‘natuur’(dat is 7% minder inkomen … Lees verder

Wervel en NAV: regering zet liever in op (eiwit- en) hennepteelt!

De Belgische organisatie Wervel (Werkgroep voor Een Rechtvaardige En Verantwoorde Landbouw) zet zich al jaren in voor de hennepteelt. Niet voor de drugs-variant maar de nuttige plant die in onze streken al zo’n 1000 jaar populair was en nu weer gebruikt wordt voor papier, ondergoed,  zeep, voeding, werktuigen, auto’s en huizen en nog veel meer.  Verschil: … Lees verder

Nieuwsbrief september 2011

Stem tot woe. 21 sept. op de Vegetarische Slager! (hart-hoofd prijs Triodos), [ABC-bericht] Jaap Korteweg schrijft: De Vegetarische Slager is genomineerd! Dit betekent dat we kans maken op een bijdrage van €10.000,- voor de verdere ontwikkeling van nieuwe vleesvervangers.

 Stemmen kan tot 21 september; het wordt een nek-aan-nek race. De uitslag is 24 Lees verder … Lees verder