Nederlandse Akkerbouw Vakbond wil bodem verbeteren vanwege het klimaat

De werkgroep klimaat van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond  boog zich i.s.m. Alterra over de mogelijkheden van opvang en uitstoot van koolstof in de bodem. Landbouw veroorzaakt wereldwijd circa 15% van de totale broeikasgasuitstoot. In Nederland zijn de veehouderij, de oxidatie van het veengebied en de uitstoot van CO2 in de glastuinbouw grote bronnen. Juist de plantaardige sectoren … Lees verder