Landbouw boosdoener w.b. stikstofdepositie? Meten is weten….

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) maakt zich zorgen over de huidige toon waarop de stikstof-discussie wordt ingezet. In de media wordt de landbouw, en zeker de melkveehouderij, aangewezen als grote bron van stikstofemissie in Nederland en daarmee als bedreiging voor Natura 2000-gebieden. De discussie laait vooral op nu het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van tafel … Lees verder

Melkveehouders bezig met minder ammoniak uitstoot door betere vloeren

Vrijdag 24 mei organiseerde NMV een werkbezoek voor onder andere afgevaardigden van het ministerie van LNV, het RVO, NVWA en het PBL. Zij wilde overheidsinstanties laten zien dat er ook andere oplossingen zijn voor het brengen van ammoniak-emissies dan de ‘end of pipe’ oplossing door bijv. luchtwassers. (Luchtwassers = mechanische ventilatie van de stal; reductie … Lees verder

verkiezingsdebat 6 mei: Een eerlijke boterham voor de boer – maar hoe dan?

Het debat in Nijkerk waar zo’n 75 mensen bij aanwezig waren werd georganiseerd door Platform ABC , NAV, NMV en DoPP (duurzaam Overleg Politieke Partijen). Voorafgaand aan de 4 stellingen werd een inleiding gehouden door o.a. ABC-voorzitter en NMV-bestuurder Hans Geurts (zie foto) , NAV-bestuurder Keimpe van der Heide, Marleen van der Meulen over het … Lees verder

Terugblik uit jaarverslag, o.a. Voedsel Anders karavaan

Onlangs hebben wij ons jaarverslag verstuurd, zie hieronder enkele passages daaruit. Dit jaar organiseerden we o.a. de ‘Voedselkaravaan’ van Voedsel Anders; inmiddels zijn de laatste ‘events’ daaarvan alweer achter de rug. Twee van ons deden actief daaraan mee. In Nijmegen deden ongeveer 80 mensen mee. Mensen konden kennismaken met ( soms net nieuwe) voedsel- initiatieven (zelfoogsttuinen, de … Lees verder

De landbouw op weg naar klimaatneutraal (‘klimaattafels’)

Het kabinet heeft bepaald dat vóór de zomer 5 ‘klimaattafels’ worden georganiseerd waar 5 sectoren plannen maken om de CO2 uitstoot fors te verlagen: 1.  landbouw en landgebruik (voorzitter Pieter van Geel); 2. gebouwde omgeving (voorzitter D.Samson); 3. mobiliteit 4. industrie en 5. elektriciteit. Daarnaast is er nog een hoofdtafel, met als voorzitter ed Nijpels. … Lees verder

Persbericht: Agrarisch verzet tegen TTIP groeit

perHet verzet tegen het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa, TTIP, in de agrarische sector groeit.   Veel agrarische organisaties (NMV, DDB, NAV, NVV en NVP en de LTO vakgroepen pluimvee en varkenshouderij) hebben grote problemen met de invoering van TTIP. Tijdens een debat, op 15 april in Wageningen lieten diverse vertegenwoordigers van agrarische organisaties weten … Lees verder

logo abc

Kamer stemt over de melkveewet

  Veel boeren nemen meer melkkoeien nu het quotum eraf gaat. Maar gaat de veehouderij dan de varkens- en kippenhouderij achterna, met megastallen en dieren die niet meer buiten komen? Daar zijn velen bang voor. Wouter vd Weijden van CLM wond zich erover op: ‘De melkveehouderij levert een mooi landschap, ze laat de meeste koeien in … Lees verder

logo abc

Russische boycot leidt tot lage melkprijs – wat te doen?

Eens te meer werd aangetoond dat een relatief kleine afname van de vraag zeer grote gevolgen heeft voor de prijsvorming. Deze effecten waren het eerst waarneembaar bij verse producten zoals groente en fruit. De gevolgen voor de Nederlandse zuivel waren niet direct zichtbaar in de uitbetaalde melkprijs, maar wel in de zuivelnoteringen en de spotmarkt. … Lees verder

logo abc

Hoge verwachtingen van (Europa-brede) Milk Marketing Observatory

Voorzitter Sieta van Keimpema van de Dutch Dairymen Board (DDB) was als vicevoorzitter van de European Milk Board (EMB) aanwezig bij de kick-off meeting van de nieuwe Europa-brede Milk Marketing Organisation en is zeer positief gestemd.  Dit kán ervoor gaan zorgen dat de boeren een kostendekkende prijs gaan krijgen. “De commissie wil een nieuwe databank inrichten. Belangrijk is … Lees verder

logo abc

NMV over het Jaar van de Gezinsbedrijven (2014)

De FAO/VN gaven een belangrijk politiek signaal door 2014 uit te roepen tot jaar van het familiebedrijf. Dat speelt een belangrijke rol in de voedselvoorzieningen bestrijding van honger en armoede. Moet de overheid dan het voortbestaan van het gezinsbedrijf actief bevorderen? Daarover werd gediscussieerd op het NMV symposium op 12 maart. Het gezinsbedrijf Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar … Lees verder