Europees onderzoek naar een beter voedsel- en landbouwbeleid ingediend bij Commissaris Ciolos

Europese groepen zoals Via Campesina, Friends of the Earth Europe, en landelijke groepen zoals platorm ABC hebben Europese (landbouw-economische) wetenschappers gevraagd om een alternatief voor het huidige beleid op te stellen. Dat is in het afgelopen jaar gebeurd, met financiële steun van Oxfam/Novib en FOEE,  en inmiddels is het rapport ingediend.  Zie ‘Leeshoek’:  ‘Europees Landbouwbeleid’.

St. Perspectief kan boerengezinnen (met uw hulp?) een bijdrage geven voor vakantie

Volgens het LEI zijn de agrArische inkomens nu gedaald tot een absoluut dieptepunt.  Al meer dan vijf jaar slaagt het fonds van Stichting perspectief erin om met een vaste kern van donateurs en andere subsidiegevers jaarlijks een aantal boeren- en tuindersgezinnen  financieel een bijdrage te geven voor vakantie of een dagje uit. Lees hierhet persbericht, en … Lees verder