Slikken maar: de duistere geheimen van de voedselindustrie

Dat is vrij vertaald de titel van een boek door de engelse onderzoeksjournaliste Joanna Blythman , verbonden aan The Guardian.  In een artikel in The Guardian beschrijft ze hoe ze in 2013 in de Festhalle Messe in Frankfurt incognito op de driedaagse jaarlijkse beurs voor  voedselingrediënten rondloopt. Dat is een beurs voor de leveranciers en kopers … Lees verder

Milieuwinst voor korte-keten coöperatie Oregional

4 juni j.l. was het na vier jaar tijd voor een momentopname w.b. boeren-coöperatie Oregional.  Verschillende betrokkenen vertelden in ‘Lux’, Nijmegen, hun ervaringen, en er werd ook een rapport over de milieuwinst gepresenteerd. Stichting Landwaard en het ministerie van Economische Zaken hadden opdracht gegeven om te onderzoeken of de levering van regionale producten door Oregional aan … Lees verder

logo abc

NAV: meeste boeren tegen opheffing Productschap Akkerbouw

In het regeerakkoord van VVD en PvdA werd tot verontwaardiging van de NAV en veel andere boeren het opheffen van publiekrechtelijke organen aangekondigd, en daarmee ook de opheffing van het Productschap Akkerbouw. De productschappen zijn producentenorganisaties die gezamenlijk d.m.v. wettelijke regelingen de boeren bij de les houden w.b. plantenziektes, en die collectief gefinancierd onderzoek doen, en markt- … Lees verder