Ook Platform Aarde Boer consument buigt zich over onze bodem

Wij presenteren hierbij de  bodem-visie Platform ABC  Ook wij zijn bezorgd de bodemvruchtbaarheid en het aandeel organische stof in de bodem, maar zoals u van ons kunt verwachten legen wij ook een duidelijke link met het landbouwbeleid. De kopjes in de tekst van 4 pagina’s zijn: Hoe een duurzaam gebruik van de bodem te verzekeren? … Lees verder

Voedselbos in Groesbeek begint vorm te krijgen

Vier jaar geleden kochten Wouter van Eck en Pieter Jansen  2 1/2 ha landbouwgrond (maïs) bij Groesbeek en dat jaar werd de grond omgeploegd en er werd gras en klaver ingezaaid. Daarna werden links en rechts (tot in Amerika en Korea) boompjes en struiken besteld en begon de aanplant. En nu zitten er al de eerste vruchten … Lees verder

logo abc

NAV: verhoog organisch gehalte in de bodem. DDB: teveel melk op de markt

De NAV (akkerbouwers) en de DDB en NMV (melkveehouders) varen een andere koerswat betreft ‘vergroening’ en de inkomenspositie van de boer, dan de ‘mainstream’ organisatiesorganisaties zoals LTO. Wat betreft de voorstellen voor ‘vergroening’ van de EU Commissie:  De Commssie stelde maatregelen voor zoals: a.  7% van het land braakleggen voor ‘natuur’(dat is 7% minder inkomen … Lees verder