logo abc

NAV: meeste boeren tegen opheffing Productschap Akkerbouw

In het regeerakkoord van VVD en PvdA werd tot verontwaardiging van de NAV en veel andere boeren het opheffen van publiekrechtelijke organen aangekondigd, en daarmee ook de opheffing van het Productschap Akkerbouw. De productschappen zijn producentenorganisaties die gezamenlijk d.m.v. wettelijke regelingen de boeren bij de les houden w.b. plantenziektes, en die collectief gefinancierd onderzoek doen, en markt- … Lees verder