Handel Anders: Duurzame Ontwikkelingsdoelen halen met Mercosur-verdrag?!?

Het zomerreces is weer voorbij! Eerder vandaag (2 september) stuurden wij * de volgende brief naar de Tweede Kamer. Geacht lid van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: De Tweede Kamer vroeg al bij monde van de unaniem aangenomen motie-Voordewind (34 952, nr. 75) om de voor- en nadelen van de handel met de Mercosur-landen … Lees verder