Wetenschapsfilosoof Wageningen opteert voor agro-ecologie

Michiel Korthals nam 28 april afscheid  als hoogleraar Toegepaste Filosofie aan Wageningen University. In zijn afscheidsrede legt Korthals de twee tegengestelde landbouwproductiemethoden, de intensieve bio-industrie en de extensieve agro-ecologische productie, langs een meetlat van een zestal ethische vragen. Die zijn: Kan de agrarische en voedingsmiddelensector honger, armoede en ondervoeding verminderen? Is zij duurzaam? Is zij diervriendelijk? … Lees verder