logo abc

De franse landbouwminister wil de melkaanvoer reguleren.

Minister Le Foll stelt voor om een aanvoersysteem in te voeren dat het quotasysteem na 2015 vervangt. Hij stelt tevens de invoering van een Europees monitoringinstituut voor. Zijn voorstel is dat er een drempelwaarde voor de melkprijs wordt vastgesteld en wanneer de prijs onder deze waarde komt stuurt de Commissie een waarschuwing naar alle melkveehouderijen … Lees verder

Een beter Europees landbouwbeleid kan 175 miljard in 7 jaar besparen.

Met een beter landbouwbeleid dat zorgt voor hogere, kostendekkende landbouwprijzen zouden boeren niet langer afhankelijk zijn van subsidies. Dat bespaart 25 miljard euro per jaar; 175 miljard in 7 jaar. ‘Liever vandaag afschaffen dan morgen’ zeggen ‘onze’ boeren, maar dan wel eerst een beter landbouwbeleid. Hieronder de hele tekst, die aan alle Europese Parlementsleden en … Lees verder