Brief van boerenorganisaties over TTIP aan Tweede Kamer

In de week vóór de TTIP demonstratie werd een debat gehouden in de Tweede Kamer over TTIP. Voordien werd bijgaande Brief aan Tweede Kamer over TTIP door gezamenlijke boerenorganisaties gestuurd, verschillende fracties refereerden ook aan de brief. De brief is te lezen achter de link maar ook hieronder: Brief aan de leden van de Commissies Buitenlandse … Lees verder

TTIP en het einde van het melkquotum; Europa verliest

In de nieuwsbrief * van Augustus van de European Milk Board (EMB) geeft Véronique Le Floc’h haar mening over TTIP en de gevolgen ervan voor de veehouderij. Grote zuivelbedrijven kijken uit naar de komst van TTIP en nieuwe exportmogelijkheden, maar in haar artikel schetst zij een heel ander beeld. In het artikel ‘De blindheid van Franse en … Lees verder

Stemming over in het EP en andere TTIP updates

Na het uitstel van de stemming over TTIP in het Europees parlement is op 8 juli een herziene versie van de amendementen in stemming gebracht. Verder: speurneuzen in actie – gevolgen voor he MKB- gevolgen voor Oost Europa  en voor ontwikkelingsklanden –  Genetisch gemodificeerde appels uit Canada naar Europa? – steden spreken zich uit Europees … Lees verder

Klap voor de burgers: EU Hof van Justitie steunt voorkeursbehandeling bedrijven

Dit gaat het om een handelsovereenkomst tussen India en de EU. In februari 2011 spande Corporate Europe Observatory een rechtszaak aan tegen de EU nadat de Commissie weigerde documenten openbaar te maken  (verslagen, emails en een brief) die al wel gedeeld waren met groepen bedrijven zoals  de vereniging van werkgevers ‘Business Europe’, maar die men ’te … Lees verder

Wie lobbiet het hardtst voor TTIP?

Zie het plaatje: 4% van de gesprekken met de Commissie over TTIP in 2012 en 2013 vonden plaats met groepen die het algemeen belang behartigen, en 96% met bedrijven. Dus tegenover elk gesprek met bijvoorbeeld vakbonden stonden 20 gesprekken met bedrijven en industriële groepen. De overblijvende 4%  van de ontmoetingen betroffen individuelen, onderzoeksinstituten, overheden etc. Zie HIER voor … Lees verder

Vrijhandel: vloek of een zegen?

Onder deze titel publiceerde Trouw een artikel door Lidwien Dobber waarin vooral Keimpe van der Heide van de NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) o.a. een kijkje achter de schermen van de aardappelprijzen kon geven.   Voor de volledige versie zie de link hierboven. Enkele fragmenten: In de TTIP-discussie botsen de voor- en tegenstanders van vrijhandel. Cijfers zijn … Lees verder

WAAROM eigenlijk TTIP?

Stephan Kaufmann van de Rosa Luxemburg Stiftung en economie-redacteur van de Berliner Zeitug schreef een artikel met de titel: Free Trade as a weapon in the Global Power struggle’. De geschatte impact op banen en economische groei is klein, waarom neemt men dan zoveel risico’s? Hij kan dat alleen verklaren met de  politieke doelen die … Lees verder

TTIP: bedrijven gaan mee-schrijven aan nieuwe wetten

Volgens een een gelekt document stelt de EU Commissie in het kader van de TTIP onderhandelingen ‘samenwerking op het gebied van regelgeving‘ voor (regulatory cooperation). Dit voorstel geeft lobby groepen het recht om mee te schrijven aan wetten. Als de Commissie een idee heeft voor nieuwe wetgeving moeten ze eerst langs de ‘Regulatory Council’ (waar … Lees verder

Een geheim kamertje in het EU parlement

Molly Scott Cato, financiën-expert voor de Groenen in het EU parlement en professor of Green Economics at Roehampton University vertelt hoe zij na lang aandringen van de Groenen in een speciale kamer de documenten van TTIP kan doornemen. Maar wel eerst alle zelfs minuscule persoonlijke voorwerpen in een kastje opsluiten. ‘want cameraatjes zijn heel klein … Lees verder

Update anti-TTIP campagne, en: teken s.v.p. óók tegen de vrijhandelsverdragen, we zijn er bijna!

Een Europees Platform heeft na de afwijzing van European Citizens Initiative (ECI) besloten er een zelf-georganiseerd burgerintiatief van te maken.->–>  HIER <–<–kun je deze Europese petitie tegen het TTIP verdrag tekenen. Er zijn al 870.000 handtekeningen binnen (streefgetal 1 miljoen) waarvan 13.000 in Nederland. We hebben nog 4.000 handtekeningen nodig om ons Nederlandse ‘quotum’ te behalen, zegt … Lees verder