Versnelling van de toelating van ‘groene’ gewasbescherming gevraagd.

In juni was er weer veel te doen over gewasbescherming: twee symposia, een Kamerdebat en een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vooral dat laatste is negatief in de pers verschenen. Dat helpt niet om de kloof tussen boeren en burgers op dit vlak te verkleinen. In dit artikel vatten we (= NAV, … Lees verder