St. Perspectief kan boerengezinnen (met uw hulp?) een bijdrage geven voor vakantie

Volgens het LEI zijn de agrArische inkomens nu gedaald tot een absoluut dieptepunt.  Al meer dan vijf jaar slaagt het fonds van Stichting perspectief erin om met een vaste kern van donateurs en andere subsidiegevers jaarlijks een aantal boeren- en tuindersgezinnen  financieel een bijdrage te geven voor vakantie of een dagje uit. Lees hierhet persbericht, en … Lees verder

Trekkers zetten snelweg dicht

De wegen rond Brussel waren overvol. En lange rij landbouwtrekkers nam een groot deel van de snelweg in beslag. Deze boeren protesteerden tegen de lage melkprijs. Die is nu rond de 20 cent. Door de verruiming van het quotum is er meer productie en een deel daarvan moet nu met subsidies worden afgezet op de wereldmarkt, waar de boeren elders weer lst van hebben.
De Rabobank sluit niet uit dat het aantal melkveehouders in vijf jaar ongeveer halveert. Tegen die achtergrond is het trekkerprotest begrijpelijk.