Feedback op voedselbeleid van de regering door Platform ABC

Vorig najaar (nog onder staatssecretaris Dijksma en ondertekend door minister Ploumen) stuurde de regering een brief aan de Tweede Kamer over het voedselbeleid [1] . Daarin werden het bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de voedselagenda van het kabinet verder vorm te geven. De voedselagenda is mede gebaseerd op het WRR rapport: ‘naar een voedselbeleid’[2]. Op 26 … Lees verder