Voorbeeld van ‘corporate capture’: de greep van westerse bedrijven, bijv. naar landbouwgrond in Nicaragua

‘Corporate Capture’ (greep van de bedrijven) is een term die veel gebruikt wordt i.v.m. de komende (UN) ‘Food Systems Summit’ , zie vorige bericht. Hier een voorbeeld: vorige maand werden in Rosita, dat is een deel van de Nicaraguaanse ‘driehoek’, 15 gezinnen gearresteerd  en weggevoerd van het land dat zij bewerkten, door de nationale Politie … Lees verder

Zwitserse ervaringen met afschaffing melkquotum

  “Het enthousiasme van de boeren nam snel af” – aldus Anton Bucher, melkveehouder in Stüsslingen. Voor het afschaffen van de quota in 2009 waren de mogelijkheden voor boeren nogal ingeperkt. Daarom waren boeren erg enthousiast over het afschaffen van de quota; zo zouden zij de kans krijgen meer te gaan produceren. Dit enthousiasme nam snel … Lees verder