Wat betekent de Brexit voor de landbouw in het Verenigd Koninkrijk?

Vooral het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid was een Europese steen des aanstoots voor de Britten: te duur, te beperkend, de verkeerde mensen profiteerden ervan, en het milieu werd niet beschermd. Dus weg ermee. Maar dat wordt niet gemakkelijk, omdat er veel verschillende belangen meespelen. Sommige streken (Noord Ierland) of sectoren (graan) waren meer afhankelijk van de ‘CAP’  … Lees verder