Nieuwe oproep om de WTO drastisch te hervormen

Van 30 november tot 3 december vindt de 12e ministers-vergadering van de WTO plaats in Genève, met als speciaal onderwerp de ‘vaccinatie-apartheid’. Maatschappelijke organisaties moeten die vergadering aangrijpen om een serke, visionaire boodschap te sturen over de noodzaak van een fundamentele transformatie van het huidige systeem.  We hebben een multilateraal systeem nodig om de handel … Lees verder