Talkshow Varkens en Soja tijdens Floriade

Dit project  is een initiatief om Noord-Limburg direct te confronteren met de  slachtoffers van de soja uit Mato Grosso zelf: zowel de vleesproducenten, hun financiers (banken , boeren uit de intensieve veehouderij en burgers/ consumenten, woonachtig in de regio die het hart vormt van de intensieve veehouderij in Nederland. Allen dragen ze in grote mate bij aan de schending van mensenrechten (lees: het vermoorden van boeren- en indianenleiders) en  de vernietiging van het regenwoud in Mato Grosso.

Mato Grosso

Mato Grosso in Brazilie is dé plek waar de meeste soja wordt verbouwd, op reusachtige plantages, ten koste van kleine boeren, inheemse volkeren en miljoenen hectare aan tropisch regenwoud. Nederland is Euopa’s  grootste importeur van soja en de intensieve veehouderij is de grootste afnemer van deze soja. Bij het initiatief staat de gedachte voorop dat we die verre wereld, die zo ver van ons bed is, naar Noord-Limburg willen halen voor een directe confrontatie. Want meestal verdwijnt het ver van mijn bedgevoel  wanneer men direct tegenover de andere mens  komt te staan . Dit initiatief wil daarom vertegenwoordigers uit Mato Grosso over laten komen naar ‘de andere kant’, en hier hun wereld zoveel mogelijk oproepen d.m.v. hun persoonlijke getuigenissen, discussie en beelden uit het land van herkomst. 

UITNODIGING

TV-talkshow Floriade: Veevoer en Soja.

Maandag 1 oktober 2012: van 18.30 – 22.30 uur

Auditorium van de Innovatoren op de Floriade

 

Op maandagavond 1 oktober 2012 van 18.30-22.30 uur wordt op de Floriade in Venlo een Talkshow over “Veevoer en Soja “ georganiseerd. De organisatie van deze Talkshow is een gezamenlijk initiatief van personen en organisaties in de regio Noord-Limburg in samenwerking met landelijke organisaties. Dit zijn Oxfam/Novib, Milieudefensie, SP, de Werkgroep Land-en Tuinbouw Noord Limburg, Vereniging Behoud de Parel en Wiek Lenssen Filmprodukties i.s.m. L1TV.

In het gezamenlijke debat tot nu toe zijn de aspecten van gezondheid, dierenwelzijn, ruimte en milieu volop belicht. Op deze avond zal het belangrijkste thema centraal staan rond de relatie van de intensieve veehouderij in verhouding met veevoer en de gevolgen van het gebruik van soja. Voor de talkshow zijn een aantal terzakekundigen uitgenodigd o.a. uit de wetenschap, politiek, veevoersector, bankwezen en boer(inn)en uit Nederland. Verder zullen enkele afgevaardigden uit Brazilië deelnemen, die hun wereld in filmbeelden meebrengen naar het debat. Op deze avond zal er volop informatie en discussie plaats vinden en worden de positieve en negatieve aspecten rond het thema belicht. Wiek Lenssen, filmmaker, fotograaf en schrijver heeft deze zomer een film gemaakt in Brazilië en is daar in gesprek geweest met boeren en de plaatselijke (inheemse/indiaanse) bevolking. Delen van de film worden tijdens deze avond en tijdens een TV-uitzending van Omroep L1 gepresenteerd.

Opgeven:

per telefoon: 077 4631806

per e-mail: jhjschut@hetnet.nl

per post: Horsterdijk 83, 5973 PM Lottum

Meer informatie via de website van www.behouddeparel.nl

Programma;

Tentoonstelling van foto’s van Guus Geurts.

Na elke debatronde een optreden  van het ‘Parel Leed Aktieorkest Grubbenvorst’- afgekort P.L.A.G.

Debat:                                    Het debat met twee groepen deskundigen/belanghebbenden – waarbij twee hoofdthema’s aan de orde worden gesteld

20.00-21.00 uur                   THEMA 1: Ecologische Impact van soja

                                                Korte film van Wiek Lenssen en aanvulling door de boeren van Mato Grosso – indien van toepassing – als inleiding op het thema.

                                                Groep 1:

 • Klaas Breunissen, sojadeskundige van Milieudefensie.
 • Luc Vankrunkelsven, uit België, Norbertijn en medewerker van de Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel) en Fetraf –Brasil.
 • Hans van Kessel, bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).
 • Henk Flipsen, directeur van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)
 • De Braziliaanse gasten aan het woord: Nilfo Wandsgeer (kleine boer), Genito Kaiowá (Indiaan), Giba Wateramy (NGO).

Dit thema valt uiteen in twee delen:

–          Waarvoor wordt soja gebruikt en wat betekent dat voor voedselvoorziening, het milieu, overschot aan mest (mineralenbalans), biodiesel, klimaat, ontbossing, enzovoorts?

–          Wat zijn alternatieven?

Pauze: 21.00-21.15 uur

Debat (vervolg).

21.15-22.00 uur                  THEMA 2: Sociale impact van soja.

Korte film van Wiek Lenssen en eventuele aanvulling door de boeren van Mato Grosso en korte presentatie betreffend het jl.SP-onderzoek “Boeren aan het woord”.

Groep 2:

 • Guus Geurts, landbouw- en milieudeskundige en schrijver.
 • Eric Smaling, SP-Kamerlid en hoogleraar duurzame landbouw.
 • Sieta van Keimpema, boerin en voorzitter Dutch Dairymen Board (DDB) ontstaan vanuit Nederlandse Melkveehouders Vakbond.
 • Spreker van de ZLTO (onder voorbehoud).
 • Dhr. Wim Thus namens de Rabobank .
 • De Braziliaanse gasten aan het woord.

 

Dit thema valt in twee delen uiteen:

–          De sociale situatie voor de boeren/indianen in Zuid-Amerika

–          De sociale situatie voor boeren in Nederland: groei grootschalige intensieve veehouderij, overproductie van vlees (lage prijzen).

In dit laatste deel kan de overeenkomst van Brazilië en Nederland (verdwijnen van kleine en middelgrote gezinsbedrijven, de teloorgang van het platteland en bio-diversiteit e.a.) aan de orde komen.

 

22.00-22.15 uur                   Afsluitend woord door een van de gasten uit Brazilië

22.15-22.20 uur                   Afsluiting door Paul Geurts : Conclusies, aanbevelingen en oplossingen

 

Organisaties (en websites):

– Wiek Lenssen Filmprodukties: http://www.wieklenssenfilm.nl/

–  Behoud de Parel (http://www.behouddeparel.nl/cms/)

–  Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord- Limburg’

– SP Noord-Limburg

 http://www.sp.nl/milieu/nieuwsberichten/10867/111206-boeren_in_sp_onderzoek_megabedrijf_verdringt_familiebedrijf.html

Zie ook www.horst.sp.nl