<- Teken de petitie : Geen VIP-rechten voor multinationals; kies voor mens en milieu!

Drie jaar geleden werd door een Europa-brede petitie  het TTIP-verdrag tegengehouden.* De petitie werd door 3,3 miljoen Europeanen ondertekend.  Nu moeten we weer in actie komen om een einde te maken aan ISDS – de ‘schaduwrechtbank’ waardoor in het geval van conflicten de bedrijven praktisch altijd winnen. Teken de petitie! Er staan nl nog meer vrijhandelsverdragen op de rol waar dit soort ‘rechtbanken’ geschillen moeten gaan oplossen. Steun dus deze nieuwe campagne. 

De campagne startte 22 januari, in Nederland vóór het Vredespaleis

photocredits for Andrea Bartosova.

Vrouwe Justitia wordt heen en weer getrokken tussen zakenlui en de bevolking, waaronder indianen uit Zuid Amerika, dieren, bomen etc. 

In Davos waren ook demonstranten, zij waren verkleed als wolf. Ze symboliseerden o.a. de 40 daar aanwezige vertegenwoordigers van bedrijven die al eens via de ISDS-‘rechtbanken’ een regering hebben  vervolgd en grote sommen geld (van de belastingbetaler) hebben toegekend gekregen. De vertegenwoordigers van de bedrijven dineren en praten t/m vrijdag met de regeringsleiders. 

Anti-ISDS protestor dressed as corporate wolf in Davos

Nederland sluit, in Europees verband en bilateraal, nog steeds verdragen af met ISDS, en Europa lobbyt actief voor het voortzetten van deze schaduwtribunalen. Een bekend geval is bijvoorbeeld Vattenfall dat 5 miljard van Duitsland eiste omdat ze ophielden met kernenergie. Door deze tribunalen .** (of nieuwere vormen zoals ICS) komen de rechten van consumenten, werknemers, dieren en het milieu in de knel, zelfs vóór verdragen gesloten zijn, omdat overheden wetgeving niet verder durven aan te scherpen onder druk van dreigende claims

In deze actie wordt niet alleen tégen deze schaduwtribunalen  geageerd maar ook vóór een alternatief: het VN-verdrag voor mensenrechten en bedrijfsleven dat al in de maak is. 

Wij roepen de Nederlandse regering en de EU op: 
1. Te stoppen met het afsluiten van nieuwe handelsverdragen met ISDS en zich terug te trekken uit bestaande verdragen met ISDS. 
2. Zich actief in te zetten voor een juridisch bindend VN-verdrag dat de rechten van mens en milieu garandeert. 
3. Om in wetgeving de plichten van bedrijven op te nemen zodat zij wereldwijd mens en milieu respecteren bij hun activiteiten.

Teken s.v.p. ook  de petitie !

* TTIP is in oktober 2016 stil komen te liggen. De deal is volgens Ploumen zelfs ‘in een hele diepe vrieskist in een hele diepe kelder’ terechtgekomen. Dood en begraven is TTIP echter niet. Verschillende industrieën, waaronder de auto-, de chemische en de cosmetische industrie hebben sindsdien elk voor zich geprobeerd de handelsdelegaties van de EU en de VS zo ver te krijgen mini-akkoorden te sluiten, gebaseerd op afspraken in TTIP. (van Follow the Money)

(* * Zo vervolgde Chevron Ecuador om te voorkomen dat ze de olievervuiling in de Amazone moesten opruimen, en weigeren ze nog steeds om de slachtoffers van hun vuile zaaken te betalen. Cargill vervolgde Mexico omdat het de belasting op suiker had verhoogd om de obesitas-crisis in het land te bestrijden, en zo vervolgde Dow chemical Canada omdat ze schadelijke spuitmiddelen verboden. Er zijn nog vele voorbeelden. )