Teken s.v.p. Europa-brede petitie ‘red de bodem’

Meer dan 400 organisaties hebben zich bij de People4Soil coalitie aangesloten om de EU te vragen om specifieke regels op te stellen ter bescherming van de bodem. De bodem is van een even essentieel belang voor het leven als het water en de lucht. In Europa is er nog steeds geen wet, die de bodem beschermt. teken daarom s.v.p. de Europa-brede  petitie ‘Red de Bodem’. Er zijn 1 miljoen Europese handtekeningen nodig in een jaar. Omdat het een officiële Europese petitie betreft moeten wat meer persoonlijke gegevens ingevuld worden dan normaal bij petities.

Belangrijkste doelen: de bodem moet worden erkend als gemeenschappelijk patrimonium dat op EU-niveau moet worden beschermd, gezien de cruciale voordelen van een gezonde bodem voor mens en milieu; er moet een specifiek en wettelijk bindend kader komen om de bodem te beschermen tegen de belangrijkste bedreigingen, te weten erosie, afdekking, afname van het organisch materiaal, biodiversiteitsverlies en verontreiniging; de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die verband houden met de bodem moeten worden opgenomen in het EU-beleid; de uitstoot van broeikasgassen door landbouw en bosbouw moet worden verminderd.

Op dit moment is de bodem niet onderworpen aan een samenhangend geheel van regels in de EU: het voorstel voor een kaderrichtlijn bodembescherming werd in mei 2014 ingetrokken nadat het stukliep op een al 8 jaar lang blokkerende minderheid. Bestaand EU-beleid op andere gebieden is niet voldoende om een adequaat niveau van bescherming voor alle bodems in Europa te waarborgen

We hebben maar een vrij dun laagje grond om de aarde heen, laten we er zuinig op zijn!

Zegt het voort s.v.p., zie ‘promoten’ voor voorbeelden voor Facebook en Twitter, en zie  People4Soil Nederland