Telegraaf: aanbod babymelk reguleren!

Onder andere dagblad de Telegraaf sprak er schande van dat de producenten niet onmiddellijk de productie van babymnelk konden opvoeren, en vond dat er maatregelen getroffen zouden moeten worden zodat de Nederlandse consument niet meer zou misgrijpen. Individuele supermarkteigenaren die via de achtgerdeur pallets vol blikken melk konden doorverkopen werden ‘zakkenvullers’ genoemd.

Maar dit is toch precies het gevolg van de vrije markt, waarvan ook de Telegraaf een voorstander is? Vraag en aanbod doen hier hun werk, en volgens die regels zouden we de prijs van babymelk in de winkels zodanig moeten verhogen dat het voor chinezen niet meer loont het hier te halen. Pech voor de eigen bevolking.

Maar kenneklijk betekent de liberalisering voor de eerder genoemde critici dat de producent altijd voor een (te )lage prijs moet produceren. En als er een tekort dreigt moet de overheid ervoor zorgen dat de prijs weer snel naar beneden gaat én dat de continuiteit gwaarborgd blijft.

Een bepaalde mate van regulering, zeker als het om basisvoedsel gaat, is misschien zo gek nog niet; met dank aan de Telegraaf.

Dirk-Jan Schooneman, voorzitter, in ‘Koebont’, ledenblad van de Nederlandse melkveehouders Vakbond.