Van ‘follow the Money’: 

Onderzoeksinstituut TNO deed in 2002 een toxicologische studie in opdracht van chemiebedrijf Monsanto. De studie betrof Roundup, met het werkzame bestanddeel glyfosaat, de meest gebruikte onkruidverdelger in Europa, en moest dienen als een van de rapporten op basis waarvan toezichthouders beslissen of een bestrijdingsmiddel veilig is voor volksgezondheid en milieu.

Het bewuste rapport is pas recent – als gevolg van Amerikaanse letselschadezaken – openbaar geworden, en laat zien dat Roundup mogelijk in hogere mate door de huid wordt opgenomen dan bij de toezichthouders bekend is. Uit interne e-mails van Monsanto blijkt dat het chemiebedrijf, kort nadat medewerkers daar de eerste resultaten onder ogen kregen, de studie liet stopzetten vanwege deze onwenselijke resultaten.

De TNO’er die het onderzoek in 2002 uitvoerde, laborant Johan van Burgsteden, zegt tegen FTM dat hij niet wist dat Monsanto zijn onderzoeksgegevens nooit bij de Europese toezichthouders heeft ingeleverd.

Het TNO-onderzoek vormt nu een bewijsstuk in duizenden rechtszaken in de Verenigde Staten, waarin kankerpatiënten zeggen ziek te zijn geworden door de onkruidverdelger, en schadeclaims bij het chemiebedrijf hebben neergelegd.

Van ’the Guardian’: Rechtszaken

Er staan inmiddels 11.200 rechtszaken op de rol. Een ‘uitdaging’ voor Bayer, dat vorig jaar Monsanto kocht voor € 62 miljard. 

De aanleiding voor de stroom rechtszaken was het oordeel van de jury in 2018 in de zaak Johnson, die lijdt aan NHlL (Non-Hoddgkin Lymfomania, N-H lymfklierkanker) en waarschijnlijk binnen 2 jaar zal sterven, Hij was veelvuldig aan Roundup blootgesteld als concierge die de tuinen en sportvelden van verschillende scholen bijhield. Soms was hij aan het eind van de dag doordrenkt. Omdat Monsanto altijd op de verpakking vermeldde dat het veilig was wist hij niet dat hij gevaar liep.  Hij krijgt $ 289 miljoen uitgekeerd. Dat bedrag werd later door een rechter verlaagd tot 78 miljoen. De aandelen Bayer zakten 30% na dit oordeel. 

Maandag 25 feb j.l. werd de eerstvolgende zaak behandeld, voor een federale rechter. Hij gaf gevolg aan Bayer’s verzoek om niet in te gaan op klachten over pogingen van Monsanto om wetenschappelijke artikelen tégen glyfosaat tegen te houden of beïnvloeden. (Hier gaat waarschijnlijk ook het TNO-onderzoek onder vallen….)  De rechter zei dat dat maar van de zaak zou afleiden en viel de advocaat regelmatig boos in de rede en dreigde met een boete. Zij zei dat de bemoeienis van Monsanto met wetenschappelijke artikelen toch wel de helft van het verhaal was. 

‘Dat was een slimme zet van Bayer om al die informatie eruit te houden’, zei de advocaat Ms Wagstaff achteraf. ‘Daar kunnen ze wel eens veel profijt van hebben’.

en de boeren dan? 

Glyfosaat zit in 60% van het Britse bood en mensen die bezorgd zijn om het milieu zouden blij zijn met een verbod. Een rapport van  Pesticide Action Network  linkte deze breed-spectrum onkruidverdelger aan de dramatische achteruitgang van wormen en schade aan de microben-gemeenschappen in de bodem. Volgens het rapport worden ook voedselbronnen voor bestuivers vernietigd en worden oogsten gevoeliger voor ziektekiemen. 

Maar waarschijnlijk zijn boeren heel boos als deze herbicide wordt uitgefaseerd.  Wat kan er namelijk voor in de plaats komen? Glyfosaat maakt nog giftiger alternatieven overbodig, en ook diepploegen – schadelijk voor de  bodemgesteldheid – is niet meer nodig.  Maar glyfosaat-gebruik wordt ook geassocieerd met de vergroting van de boerenbedrijven en de teelt in monoculturen. Het is een tredmolen.

Er vanaf zien zou een aanzienlijke herziening van onze landbouwsystemen vereisen, aldus een.  rapport van  Pesticide Action Network vorige week. Ondiep ploegen,  meer wisselteelt, bodembedekkers (goed voor de stikstofbinding) mechanisch platwalsen zodat ze als mulchlaag kunnen fungeren, dat soort maatregelen zouden volgens hen de huidige oogsten, de bodemvruchtbaarheid en de CO2 opslag  kunnen behouden.

MAAR dan zijn er ook handelsmaatregelen nodig om een andere aanpak te begeleiden en beschermen. Dan komen we weer uit bij de politiek. Welke kant willen we op?

Binnenkort Europese verkiezingen….

image of Cover Crop RollersMet dank aan Pesticide Action Network