Een succesje in EU Parlement: de eiwitteelt

In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stemde het Europees Parlement half maart over een bijzonder amendement: de Commissie wordt dringend opgeroepen om een strategisch plan voor te leggen dat in meer plantaardige eiwitten voorziet. Het plan moet “Europa in staat stellen de zeer zware afhankelijkheid van overzeese eiwitbronnen ( = soja) af te bouwen”. We hopen dat de’ trialoog (onderhandelingen tussen Commissie, Raad van landbouwministers en parlement die nu aan de gang zijn) in juni bij de eindstemming leidt tot een oplossing voor dit al veel te lang aanslepend probleem.

Het amendement werd breed gesteund. Het parlement haalde de volgende redenen aan voor haar dringende vraag aan de Commissie: de verbetering van het milieu, de bestrijding van klimaatverandering en een betere landbouwkundige toestand (lupinen, soja etc. binden stkistof uit de lucht in de plant en in de grond, dat is goed voor de bodem.) Het Parlement vraagt ook om  landbouwkundig onderzoek naar geschikte en productieve variëteiten.

Verder stemde het Europees Parlement ook voor de mogelijkheid dat lidstaten gekoppelde steun kunnen geven om milieuredenen, wat ook gekoppelde (= geoormerkte) steun voor eiwitgewassen mogelijk zou maken.
Met dank aan Wervel, Vlaanderen.

red., GG: Dit zou Europa-breed ingevoerd moeten worden i.p.v. het aan de lidstaten over te laten. En komen er importtarieven om de soja buiten te houden? Dat zou beter zijn dan weer met subsidies te gaan werken.