TTIP: bedrijven gaan mee-schrijven aan nieuwe wetten

Volgens een een gelekt document stelt de EU Commissie in het kader van de TTIP onderhandelingen ‘samenwerking op het gebied van regelgeving‘ voor (regulatory cooperation).
Dit voorstel geeft lobby groepen het recht om mee te schrijven aan wetten.

Als de Commissie een idee heeft voor nieuwe wetgeving moeten ze eerst langs de ‘Regulatory Council’ (waar bedrijven in Europa en de VS al jaren naar streven) voor ze naar jou, de burger gaat.
Als iets een slecht effect op de handel heeft kunnen bedrijven zulke wetten voorkomen.
Volgens het voorstel van de Commissie zou elke nieuwe wet onderbouwd moeten worden door nieuwe feiten of wetenschappelijk bewijs als een bedrijf of regering dat wil.

Dit systeem zou enorm veel macht geven aan een kleine groep niet-verkozen ambtenaren. Zij zouden regels en (veiligheids etc.) eisen kunnen stellen voor democratisch gekozen organen zoals parlementen er iets over kunnen zeggen. Dit ondermijnt de democratische principes.

Hier uitgebreider artikel van Corporate Europe Observatrory: Tipp regulations handcuffed (= de handboeien om) Hier de protestbrief die ook door Aarde Boer Consument ondertekend is: Statement Regulatory Cooperation Feb 2015

Onderstaand filmpje (2.3 minuten) eindigt met: Het zet de vos in het kippenhok. Een kippenhok vol chloorkippen?