TTIP en het einde van het melkquotum; Europa verliest

In de nieuwsbrief * van Augustus van de European Milk Board (EMB) geeft Véronique Le Floc’h haar mening over TTIP en de gevolgen ervan voor de veehouderij. Grote zuivelbedrijven kijken uit naar de komst van TTIP en nieuwe exportmogelijkheden, maar in haar artikel schetst zij een heel ander beeld. In het artikel ‘De blindheid van Franse en Europese zuivelexporteurs voor TTIP’ ( hier artikel in het frans) van Jacques Berthelot schetst een heel ander beeld. De importheffingen op Europese zuivelproducten in Amerika zijn drie keer zo hoog als op Amerikaanse hier. Het mag duidelijk zijn wie daarvan gaat profiteren. In een onderzoek uitgevoerd door het Europees Parlement in 2014 kwam dit ook al naar voren. Het is een kwestie van tijd totdat Europa wordt overspoeld met Amerikaanse zuivelproducten.

Ten tweede heeft de VS sinds februari 2014 een actief ondersteuningsbeleid voor haar zuivelsector. Europa heeft juist het tegenovergestelde gedaan bij de herziening van het GLB door geen opvangnet voor de melkveehouders in te voeren en de melkquota met ingang van 1 april 2015 af te schaffen. In geval van overproductie en dalende prijzen blijven Amerikaanse melkveehouders, geholpen door hun overheid, melk produceren. In Europa zijn melkveehouders dan overgeleverd aan de markt en met desastreuze gevolgen. Laten we bij zinnen komen. De zuivelindustrie moet stoppen met het geven van foute informatie aan boeren. TTIP zal nooit gunstige gevolgen hebben voor hen. De Europese Unie moet haar verantwoordelijkheid nemen en voedselproducten buiten dit vrijhandelsverdrag houden.

 

CETA en de gevolgen voor boeren

De EU en Canada hebben recent een handelsverdrag, CETA, afgesloten. De Canadese organisatie National Farmers Union (NFU – Nationale Boeren Vakbond) waarschuwt voor de gevolgen. In de afgelopen jaren is de export in Canada toegenomen en de boeren opereren nu in de rode cijfers, behalve voor zuivelproducten. In de zuivel had Canada een beperkte uitvoer (regulering van de productie, oftewel ‘supply management’) . Dat is ook verstandig want Europa exporteert twee keer zoveel zuivel dan Canada produceert. De Canadese melkveehouders zijn dan ook nooit in de rode cijfers terecht gekomen. Maar dat gaat onder het CETA verdrag wel gebeuren vrezen zij. Dus DE Europeanen worden gewaarschuwd voor dezelfde effecten: hou de poot stijf, geen TTIP!

(zie onderaan  in de EMB nieuwsbrief voor augustus:*  supply management in Canda under attack)