TTIP: geef s.v.p. kant-en-klare feedback aan de EU, en teken de petitie

Er is een petitie over het vrijhandelsverdrag EU-VS (TTIP) die nu ook door burgers kan worden ondertekend: zie ondertekening TTIP verklaring. Bovendien is de EU een ‘consultatie’ gestart om zogenaamd de mening van de burgers te horen, maar het is eerder een p.r. oefening.  De vraag ‘ja of nee w.b. de ISDS ‘rechtspraak’?’ ‘  wordt bijvoorbeeld niet gesteld. Bovendien staan er in het document van 44 blz. 13 technische vragen die heel moeilijk te beantwoorden zijn voor iemand die geen specialist is op het gebied van investeringen. Maar je kunt toch op  een eenvoudige manier feedback geven vóór 1 juli (sluitingsdatum), nl door met een druk op de knop de antwoorden te verzenden die een aantal groepen al voor je hebben ingevuld (onder andere Friends of the Earth Europe en EU vakbonden).

Dat kan op de volgende manier:
-ga naar de website : www.no2isds.eu – Vul je gegevens in – klik op ’take action’
 
(p.s. bij schrijver dezes werkte het niet met windows Explorer maar wel met Chrome. Misschien is dat intussen opgelost.) Je kunt daarna nog bekijken of uitdraaien wat voor een mooie en kritische antwoorden je hebt gegeven. FOEE kan bijhouden en controleren of al onze meningen ‘meegenomen’ worden. 

Help mee TTIP te bestrijden: s.v.p. tekenen/invullen en doorsturen!

 
Voor meer info over het TTIP verdrag: zie een van de vorige berichten voor verslagen over de debatavond van 6 mei, en hier links over TTIP en het Alternative Trade Mandate in De Helling :  (De Helling over TTIP) en in ‘Down to Earth’ (blad Milieudefensie over TTIP) en een artikel van Ewout Engelen: Waarom het Handelsverdrag met de VS met argwaan moet worden bekeken. en voor wie nog meer wil weten: zie onderaan. 
 
Inmiddels zijn de EU verkiezingen achter de rug. Onze felicitaties aan de kandidaten die op 6 mei aan ons handels-debat in Wageningen meededen en die ook daadwerkelijk in het EU parlement kwamen, zoals (met voorkeursstemmen) Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD). Hopelijk kunnen we in de toekomst blijven samenwerken op het gebied van landbouw- en handelsbeleid. 
Inmiddels hebben zo’n 200 EU kandidaten de ‘pledge’ voor The Alternative Trade Mandate ondertekend. Degenen die ook werkelijk in het EU parlement zijn gekomen zullenzo mogelijk  gevolgd worden w.b. hun stemgedrag.
 
Er is een hearing in het Nederlandse parlement op 2 Juli waarop een aantal mensen zich voorbereiden, maar die wordt misschien uitgesteld.
 
 =============================================
Commentaar door IUF (vakbonden):
 Risico’s

De IUF geeft een serie voorbeelden hoe een vergelijkbaar verdrag, de North American Free Trade Agreement (NAFTA) functioneert. De NAFTA is een vrijhandelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico uit 1994. Onder de paraplu van de NAFTA zijn 3.200 investeringsverdragen afgesloten, 90 percent bevat bepalingen die het voor investeerders mogelijk maken bij een ISDS klachten in te dienen.
Zo klaagde de US Ethyl Corporation in 1997 de Canadese regering aan, omdat die MMT (een toevoeging om het octaangetal van benzine te verhogen) wilde verbieden vanwege aantoonbare gezondheidsrisico’s. De waarde van de investeringen zouden hierdoor verminderen en de naam geschaad. In 1998 trok de Canadese regering het wetsvoorstel in en betaalde 13 miljoen dollar schadevergoeding. De vervuiler krijgt betaald.
Dichter bij huis klaagde de verzekeringsmaatschappij Achmea in 2006 de nieuwe Tsjechische regering aan. Die wilde beperkingen opleggen aan de uitvoer van winsten van buitenlandse zorgverzekeraars. Achmea maakte gebruik van een bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomst die Nederland en Tsjechië hebben afgesloten en kreeg 25 miljoen euro vergoeding. In 2013 spande Achmea opnieuw een procedure aan, omdat Tsjechië aankondigde een nationale zorgverzekering te willen invoeren.

Bovenstaande voorbeelden geven aan hoe de verdragen nieuwe regelgeving tegenwerken. Met het principe van de TTIP dat nationale regels in de VS en Europa geen barrières voor investeerders mogen opwerpen, komt ook de bestaande regelgeving onder vuur. Daarom dringen oppositiegroepen in Engeland er bij Labour op aan de National Health Service expliciet als uitzondering in de TTIP te laten opnemen.

Werkgelegenheid als worst

Ondanks al die risico’s zijn er toch politici – en niet alleen VVD’ers – die enthousiast over de TTIP zijn. Dit megaverdrag gaat namelijk volgens de Europese Unie bergen werk opleveren: “de TTIP is het goedkoopst denkbare stimuleringsproject, een unieke kans die we moeten grijpen.” Het levert 119 miljard per jaar voor Europa en 95 miljard voor de VS op.
Volgens de universiteit van Manchester vergeten ze erbij te vertellen dat dit 545 euro voor een vier persoons Europese familie zou betekenen … , maar pas in 2027! Verder argumenteert de universiteit dat de EU-schattingen uiterst optimistisch zijn en alleen gelden als alle regelgeving overboord wordt gegooid. Die regels zijn er niet voor niets en niet de investeerders gaan voor de kosten opdraaien. De ervaringen met het vrijhandelsverdrag NAFTA geven ook geen aanleiding voor optimisme: dat zou 20 miljoen banen opleveren, maar de VS verloren er 1 miljoen.