TTIP: the west against the rest

Minister Ploumen – verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking – noemt het TTIP verdrag ‘een positieve bijdrage aan de mondiale agenda’, en de Europese commissie noemt het zelfs ‘a big Bonanza’ voor ontwikkelingslanden. Helaas blijkt uit de teksten in het TTIP-hoofdstuk over oorsprongsregels (‘rules of origin’) dat goederen uit andere landen niet dezelfde voordelen kunnen genieten als die uit de VS en EU. De ‘Big Bonanza’ zal dus uitblijven. Sterker nog, uit de studie van de Bertelsmann Stichting blijkt dat TTIP leidt tot een afname van het marktaandeel van de rest van de wereld vanwege de toenemende handel tussen de markten van de VS en de EU. Die gaat ten koste van hun huidige import uit derde landen

Standaarden afdwingen

Het afdwingen van mondiale standaarden is een belangrijk doel van TTIP. Hiermee willen de EU en de VS, mede door de tegenvallende resultaten in de WTO-onderhandelingen, de regels van de internationale handel bepalen en het risico vermijden dat opkomende economieën hierin het voortouw nemen. Onderzoek wijst uit dat de invloed van deze landen in het vaststellen van nieuwe wereldwijde standaarden afneemt door TTIP.   Deze landen krijgen te maken krijgen met flinke welvaarts- verliezen, omdat ze uit hoogwaardige industrieën en waardeketens worden weggeconcurreerd. Ook zal TTIP zal druk uitoefenen op de marktbescherming die opkomende en ontwikkelingslanden gebruiken om lokale en kwetsbare sectoren te stimuleren.

‘West against the rest’ of een model van mondiale duurzame ontwikkeling

Volgens Walden Bello is  TTIP een onderdeel van de ‘West against the rest’-strategie om stand te houden tegen opkomende economieën. TTIP kan dan ook worden gezien als een instrument om Zuid-Zuid relaties te verzwakken en westerse dominantie te institutionaliseren. TTIP ondermijnt het ontstaan van een multipolaire wereld die niet afhankelijk is van de standaarden die worden gezet door twee economische grootmachten.

Voor het volledige artikel en noten zie Follow the money

Voor info over acties in Nederland: www.stopTTIP.nl